top of page

Synbio Powerlabs sai 6,6 miljoonan euron rahoituksen biotekniikan pilottilaitoksen rakentamiseen.

HELSINKI, 27. joulukuuta 2022 - Synbio Powerlabs Oy ("Synbio Powerlabs" tai "Yhtiö"), ilmoittaa saaneensa €6,6 miljoonan rahoituksen ainutlaatuiselle bioteknologian pilottilaitokselle. Synbio Powerlabs on bioteknologia-alan start-up, jonka tavoitteena on vauhdittaa DNA-taloutta mahdollistamalla mullistavien mikrobituotantoon perustuvien innovaatioiden pääsy laboratoriomittakaavasta pilotointivaiheen avulla kohti kaupallistamista.

Suomen työ- ja elinkeinoministeriön alainen Business Finland ("Business Finland") on myöntänyt Synbio Powerlabsille 2,99 miljoonan euron rahoituksen bioteknologiaan erikoistuneeseen pilottihankkeeseen. Huippuluokan laitos on osa laajaa yhteistyöhanketta, jonka tavoitteena on edistää seuraavan sukupolven kierto- ja biotaloutta bioteknologian avulla. Hämeenlinnaan rakennettava laitos mahdollistaa yrityksille ja tutkijoille bioteknologiainnovaatioiden jalostamisen esikaupalliseen mittakaavaan.

Alejandro Antalichin johtama yhdysvaltalainen sijoitusyhtiö Nutrecon LLC ("Nutrecon") on varmistanut lisäksi 3,61 miljoonan euron sijoituksen, joka täydentää laitoksen rakentamiseen tarvittavaa pääomaa.

"Uskomme vahvasti Suomeen, suomalaiseen osaamiseen ja poikkeukselliseen innovaatioympäristöön ja olemme erittäin innoissamme tästä tärkeästä askeleesta, jonka myötä olemme liittyneet Synbio Powerlabsiin ja voimme yhdistää voimamme arvostetun Suomen työ- ja elinkeinoministeriön sekä Business Finland -organisaation kanssa. Suomesta on tullut pääkonttorimme, jossa yhdistämme ja laajennamme toimintojamme luodaksemme uudenlaisen kestävän kehityksen, innovaation ja disruption käsitteen, jossa tiede ja liiketoiminta yhdistyvät ja tekevät mahdottomasta mahdollista. Luomme nyt perustan pitkäaikaiselle suhteelle Business Finlandin kanssa, ennakoiden myös tulevaa rahoitustarvetta yhtiön kasvun turvaamiseksi ja tehdäksemme Synbio Powerlabsista suunnannäyttäjän synteettisen biologian alalla. Meille on myös kunnia aloittaa yhteistyö Hämeenlinnan kaupungin ja Hämeen ammattikorkeakoulun HAMKin kanssa. Yhdessä aloitamme tämän uskomattoman matkan, kehitämme uusia työmahdollisuuksia, herätämme nuorten sukupolvien kiinnostuksen ja mikä tärkeintä luomme menestystarinoita ja erittäin kannattavan yrityksen", kommentoi Nutreconin toimitusjohtaja ja Synbio Powerlabsin hallituksen puheenjohtaja Alejandro Antalich.

Elävät solut voidaan valjastaa tuottamaan lähes mitä tahansa kuviteltavissa olevaa ainetta. Maailmassa, joka kamppailee elintarviketuotannon kestävyyshaasteiden kanssa, on suhtauduttu innostuneesti mahdollisuuteen tuottaa vaihtoehtoisia proteiineja teollisuuden ja maatalouden sivuvirroista. Biotekniikan mahdollisuudet eivät kuitenkaan lopu tähän. Mikrobien muokkaaminen bioteknologian avulla mahdollistaa myös materiaalien, kemikaalien, lääkkeiden ja polttoaineiden kestävän tuotannon.


"Mikrobien avulla voimme tuottaa materiaaleja kestävistä raaka-aineista fossiilisten resurssien sijaan, kuten muoveja, tekstiilejä ja väriaineita. Solut mahdollistavat myös täysin uusien materiaalien luomisen", kommentoi VTT:n ja Aalto-yliopiston professori Merja Penttilä.

Alan kehitys kärsii kuitenkin jopa globaalissa mittakaavassa pilottilaitosten puutteesta johtuvasta pullonkaulasta, joka on vaikeuttanut näiden bioteknologisten innovaatioiden pääsyä markkinoille. Suomessa on valtavasti alan osaamista, ja pilottilaitos on tärkeä askel liikeideoiden eteenpäin viemisessä.


"Meillä on suomessa valtavasti kokemusta soluviljelystä. Tämän osaamisen kehittäminen luo uusia vientimahdollisuuksia ja kasvua suomalaisille yrityksille", kommentoi VTT:n tutkimuspäällikkö Emilia Nordlund.

Karanojan kiertotalousalueelle Hämeenlinnaan tulevassa uudessa laitoksessa yhdistyvät biomassan esikäsittely ja täsmäfermententointi.“Pilottilaitoksen saaminen Hämeenlinnan Karanojan kiertotalousalueelle on alueellisestikin merkittävä asia. Nyt alueelle tulee uraauurtava kiertotalouden tulevaisuuden tekijä. Aiesopimus todentaa, että kiertotalousalue toimii konkreettisesti erilaisten innovaatioiden alustana ja mahdollistajana.” Tero Helin, kehitysjohtaja, Kiertokapula Oy

Ainutlaatuinen laitos, joka mahdollistaa myös sivuvirtojen ja jätteiden hyödyntämisen mikrobien ravintona. Laitoksen odotetaan palvelevan kaikkia alan toimijoita maailmanlaajuisesti. Yhtiö on vuoden mittaisen hankevalmistelun aikana kartoittanut perusteellisesti alan tarpeita yhdessä lukuisten tutkimus- ja kehityslaitosten, pörssiyhtiöiden ja startup-yritysten kanssa. Laitoksessa käytettävät bioreaktorit ovat kooltaan 10 m3 (kymmenen tuhatta litraa) ja 15 m3 (viisitoista tuhatta litraa)."Hanketta valmistellessani olen kohdannut vilpitöntä innostusta laajalla rintamalla. Yritykset, insinöörit ja tutkijat haluavat olla mukana pilottilaitoksen kehittämisessä. Heidän asiantuntemuksensa auttaa meitä luomaan ainutlaatuisen laitoksen", kommentoi Synbio Powerlabsin toimitusjohtaja Nina Pulkkis.

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK on tiiviisti mukana hankkeessa. Yhteistyötä tehdään sekä koulutuksen kehittämisen että yhteisten tutkimushankkeiden kautta.


"HAMK on aktiivisesti kasvattamassa osaamistaan ja mahdollistavaa infrastruktuuria tässä bioteknologian murroksessa. On aivan mahtavaa saada Synbio Powerlabs alueelle ja jatkaa innostavaa yhteistyötä", kommentoi tutkimusjohtaja Annukka Pakarinen HAMKista.


Synbio Powerlabs Oy


Synbio Powerlabs on biotekniikkayritys, joka on erikoistunut materiaalien, kemikaalien, elintarvikkeiden ja rehujen tuotannon kehittämiseen ja skaalaamiseen esikaupalliselle tasolle. Yritys rakentaa kaksi bioreaktorilinjaa, 10 m3:n ja 15 m3:n, pilottilaitokseen Hämeenlinnaan. Synbio Powerlabs kehittää teknologiaa teollisuuden jäännös- ja sivuvirtasokerien talteenottoon yhdistäen raaka-aineen mikrobiperäisiin tuotantoreitteihin kestävää materiaali- ja elintarviketuotantoa varten.Business Finland rahoitus


Projektille on myönnetty Euroopan unionin NextGenerationEU -rahoitusta Suomen kestävän kasvun ohjelmasta. Projektin on koko elinkaarensa ajan täytettävä DNSH-vaatimukset ja rahoitushaussa mahdollisesti esitetyt ympäristö- ja digikriteerit. Rahoituspäätös on tehty elpymis- ja palautumistukivälineen perustamisesta annetun asetuksen (EU) 2021/241 nojalla.


Lisätietoa synteettisestä biologiasta:


World Economic Forum on listannut hiljattain julkaistussa raportissa synteettisen biologian potentiaalia: https://www.weforum.org/agenda/2022/06/what-is-synthetic-biology-potential-benefits/

Kuvia:


Yhteystiedot:


Nina Pulkkis, toimitusjohtaja, Synbio Powerlabs Oy, nina@synbiopowerlabs.com, puh: +358 50 4416714

Professori Merja Penttilä, VTT ja Aalto-yliopisto ja Synbio Powerlabs Oy, merja.penttila@vtt.fi

Leena Lehtinen, Rahoitusasiantuntija, Business Finland, leena.lehtinen@businessfinland.fi

Tuula Palmén, Chief Business Officer, Nutrecon LLC tuula.palmen@nutrecon.comComments


Abstract side F2 1-min.jpg
bottom of page